Archive for Media

Hoe Vertel je het je Kinderen?

KLIMAATVERANDERING | DE ONONTKOOMBARE UITSTERVINGSGOLF

____

HOE VERTEL JE HET JE KINDEREN?

Geef toe: wanneer er weer eens ferme klimaatvoor­nemens klinken, worden ook bij u de oogleden zwaar. Weer diezelfde riedel en er gebeurt niets. Maar kunt u leven met de wetenschap dat de mens nog vóór het einde van deze eeuw uitsterft?

ED CROONENBERG | FOTO’S ISAAC CORDAL

uit: Vrij Nederland

Drowning

Toen ik op YouTube voor het eerst een lezing zag van de Amerikaanse wetenschapper Guy McPherson dacht ik: dit is beslist de meest pessimistische man op aarde. Monotoon en schijnbaar zonder veel emotie voorspelt hij zijn gehoor het einde van de mensheid, misschien zelfs al in de jaren dertig van deze eeuw. Near term extinction (NTE) heet dit concept. ‘Onze hang naar technologie is uit de hand gelopen,’ zegt hij telefonisch vanuit Belize. ‘We tolereren tegenwoordig genocide om aan de stoffen te komen die ervoor zorgen dat onze smartphones werken. Er komt een moment dat we tegen de grens aan lopen. Die grens is onze planeet.’

Natuurlijk: allerlei zelfbenoemde zieners en profeten voorspellen al duizenden jaren het einde der tijden. Maar McPherson is als emeritus hoogleraar in de evolutiebiologie aan de Universiteit van Arizona in de VS een man van de wetenschap. Ik besloot uit te zoeken of andere onderzoekers een vergelijkbare boodschap verkondigen. Al snel stuitte ik op paleontoloog Peter Ward van de Universiteit van Washington in Seattle. De naam deed een belletje rinkelen en een snelle blik op de boekenkast leerde dat ik van deze man ooit een interessant boek had gelezen: Rare Earth. Why Complex Life is Uncommon in the Universe (2010, niet in het Nederlands vertaald). Daarin betoogt hij dat de evolutionaire stap van eencelligen naar meercellige organismes veel moeilijker is dan de meeste mensen beseffen, en dat daar zeer specifieke planetaire omstandigheden voor nodig zijn. Sindsdien wordt Ward naar eigen zeggen gehaat door mensen die hopen dat er nog tijdens hun leven contact wordt gelegd met ET.

Compleet verdwenen

Peter Ward is gespecialiseerd in uitstervingsgolven. Hij is er stellig van overtuigd dat we ons momenteel midden in zo’n catastrofaal evenement bevinden. De oorzaak: wij. ‘Als kind was ik al geïnteresseerd in de insecten en kreeftachtigen in en rondom de vele rivieren en meren hier. Ik heb de afgelopen zes decennia een enorme afname gezien van de soorten. De zwaluw, een insecteneter, kwam hier vroeger in grote aantallen voor, maar is nu compleet verdwenen. Hoe dat komt? Chemicaliën. Vlamvertragers, bijvoorbeeld, die in onze stoelen en toetsenborden zitten. Zulke stoffen zitten in lage concentraties in de rivieren en werken in de hele voedselketen door, om zich uiteindelijk op te hopen in de toppredatoren. De orka’s hier in de Puget Sound zijn inmiddels onvruchtbaar.’

Vergiftiging van ecosystemen is erg, evenals het verdwijnen van habitats door toedoen van de mens – denk aan Amazonewoud dat gekapt wordt voor sojateelt ten behoeve van de Nederlandse veestapel. Maar het grootste gevaar voor soorten is klimaatverandering, menen McPherson, Ward en een boel andere wetenschappers.

Voor veel mensen is ‘klimaatverandering’ een ietwat vermoeiende abstractie. Iets wat misschien ooit gaat gebeuren, al is het nog lang niet zeker of het wel door de mens komt, toch? Beter geïnformeerde mensen weten dat het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) regelmatig verontrustende rapporten naar buiten brengt en proberen hun leven te beteren door zonnepanelen te plaatsen en een hybride auto te kopen. McPherson en Ward vegen echter de vloer aan met het IPCC – ‘diepgaand beïnvloed door politieke krachten,’ aldus McPherson. Ward verwoordt zijn kritiek subtieler: ‘De wetenschap heeft een inherente neiging conservatief te voorspellen,’ zegt hij. ‘Toch zie je dat ze hun voorspellingen in de loop der jaren stapje voor stapje naar boven bijstellen. Ik denk dat ze zo willen voorkomen dat mensen de boodschap zo griezelig vinden dat ze zich er helemaal voor afsluiten.’

Hoewel ze een andere toon hanteren en deels ook andere accenten leggen, is de boodschap van deze wetenschappers eenduidig: het is te laat. We zijn het point of no return voorbij. De klimaatverandering zal leiden tot miljarden doden – en in het ergste geval tot het uitsterven van de mens.

Dát is nog eens een ongemakkelijke waarheid.

de dominerende natuurkracht

Hoe zal de ramp zich ongeveer voltrekken? Het begint allemaal met het oude en vertrouwde koolstofdioxide oftewel CO2. Dat is een gas dat van nature in de aardatmosfeer aanwezig is, onder andere omdat we het zelf de hele dag uitademen. In de negentiende eeuw werd ontdekt dat CO2 een broeikasgas is: het zorgt ervoor dat de atmosfeer beter warmte kan vasthouden; warmte die anders zou weglekken naar de ruimte.

Door fossiele brandstoffen te gebruiken, verhogen we het CO2-gehalte van de atmosfeer. Toen de eerste stoommachine in bedrijf kwam, bedroeg dat gehalte circa 270 ppm (deeltjes per miljoen). Op dit moment is dat circa 404 ppm (bron: NOAA-ESRL) – dat is een onwrikbaar gegeven waar ook klimaatverandering-ontkenners mee dienen te leven. Een deel van de CO2 wordt overigens geabsorbeerd door de oceanen, die daardoor zuurder worden – een probleem op zich.

De atmosfeer is dus beter geworden in het vasthouden van warmte, althans in theorie. Maar anders dan een simpele CO2-meting is het meten van opwarming heel lastig omdat er tal van andere opwarmings- en afkoelingscycli in het spel zijn. De laatste jaren zijn echter grote vorderingen gemaakt in meettechnieken, zodat de vraag of het de mens is die via CCO2-uitstoot opwarming veroorzaakt, inmiddels met grote zekerheid positief beantwoord kan worden.

Het duurt een tijdje, een jaar of veertig, voordat de temperatuur zich aanpast. Met andere woorden: als we morgen volledig zouden stoppen met het produceren van CO2, dan komt de opwarming pas over vier decennia piepend en krakend tot stilstand. Dat is slecht nieuws. Maar nog slechter nieuws is dat we die uitstoot juist jaar in jaar uit doen toenemen. De mensheid blijft groeien, evenals de welvaart in landen als India en China. En de eerste auto die een Indiër zich kan permitteren, is beslist geen Tesla. Misschien dat olietekorten deze trend stoppen? Nee, is het korte antwoord. De olieproductie is hoger dan ooit en dankzij steeds weer nieuwe winningstechnieken (teerzandwinning, fracking) kunnen de Shells van deze wereld gerust nog decennia vooruit. En daarna is er nog voor eeuwen steenkool (onder meer te winnen door mountain top removal), dat desgewenst in vloeibare brandstof en gas kan worden omgezet.

De eminente chemicus en klimaatgeleerde Charles Keeling heeft ooit gezegd dat 350 ppm de maximale waarde is waarbij de klimaateffecten nog hanteerbaar zijn. Daar zitten we dus al ruimschoots overheen, en ‘als we zo doorgaan halen we ook de 1000 wel’, zegt de Nederlandse klimaatwetenschapper en Nobelprijswinnaar (scheikunde, 1995) Paul Crutzen telefonisch vanuit zijn Duitse woonplaats Mainz. Crutzen heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de ozonlaag en is tevens de bedenker van de term ‘Antropoceen’ – het geologische tijdperk waarin de mens de dominerende natuurkracht is.

De laatste keer dat de atmosfeer 400 ppm aan CO2 bevatte, was tijdens het Plioceen (5,3 – 2,6 miljoen jaar geleden). De gemiddelde temperatuur lag toen 3 tot 4 graden hoger dan nu. Op de polen was het tot 10 graden warmer dan nu. De zeespiegel lag tot 40 meter hoger. Vandaar dus dat vandaag de dag gletsjers krimpen en poolijs afkalft: de atmosfeer doet haar best om de temperatuur in overeenstemming te brengen met de nieuwe ppm-realiteit. Volgens de meeste schattingen ligt de gemiddelde temperatuur nu iets minder dan 1 graad Celsius hoger. Valt dat mee? Besef dan dat er de laatste veertig jaar (het vertragingseffect!) meer CO2 is geproduceerd dan in alle jaren daarvoor tot aan de eerste stoommachine.

Laaghangende gifwolken

Wanneer het CO2-gehalte verder stijgt, komen volgens McPherson, Ward en anderen de zogenoemde kantelpunten in beeld: gebeurtenissen die in zeer korte tijd de situatie radicaal kunnen versnellen. De grootste zorg is methaan (CH4). Ook dat is een broeikasgas maar dan circa 28 keer zo krachtig als CO2 (de betekenis van het woord ‘circa’ is hier nogal technisch). Het komt in de aarde voor als hoofdbestanddeel van aardgas. Het komt echter ook in een soort bevroren toestand voor in de vorm van zogeheten gashydraten. Daarvan bevinden zich enorme hoeveelheden in de permafrost van noordelijk Canada en Siberië, en naar alle waarschijnlijkheid ook vlak onder de Arctische zeebodem.

Gashydraten zijn weinig stabiel. Een temperatuurstijging van een paar graden kan voldoende zijn om ze te ontdooien, waarbij ze hun methaan in gasvormige toestand vrijgeven. Of dat momenteel inderdaad al op meetbare schaal gebeurt, wordt onderzocht door onder anderen Natalia Shakhova van de University of Alaska Fairbanks. Feit is dat er aan het begin van de industriële revolutie 722 ppb (deeltjes per miljard) in de atmosfeer aanwezig waren en momenteel 1834 ppb (bron: CDIAC). Satellieten nemen met regelmaat opvallende methaanconcentraties waar boven de Arctische zeeën.

Als de ‘methaanbom’ inderdaad afgaat, dan kijken we tegen een temperatuurstijging aan van 10 graden of meer. Catastrofaal, als je bedenkt dat al bij 3 graden het Amazonegebied gedoemd is te verdwijnen vanwege verstoring van de regenval.

Een dergelijke stijging brengt bovendien een volgend angstaanjagend kantelpunt in beeld: de waterstofsulfidebom. Wanneer de oceanen opwarmen – en dat doen ze – raken diepere waterlagen al hun zuurstof kwijt. Hierdoor ontstaat een leefklimaat voor anaerobe micro-organismen die waterstofsulfide (H2S) produceren. ‘Op dit moment gebeurt dat in een gebied voor de Skeleton Coast van Namibië,’ zegt Ward. Wanneer zulke zuurstofloze zones zich uitbreiden tot de ondiepere delen van de zee waar zonlicht tot doordringt, nemen de micro-organismes explosief in aantal toe, waardoor het water verzadigd raakt van H2S. Het gas borrelt op en vormt laaghangende gifwolken. Wanneer de wind die richting het land drijft, vallen mens en dier dood neer omdat waterstofsulfide in concentraties boven de 800 ppm uiterst giftig is. Ward denkt dat dit proces een grote rol kan hebben gespeeld in vorige uitstervingsgolven. In zijn boek The Flooded Earth. Our Future In a World Without Ice Caps (2010, niet vertaald, zie kader) schetst hij hoe de vogels als eerste zullen uitsterven omdat hun longen veel gevoeliger zijn voor het giftige gas.

dit fatale kantelpunt

Volgens het bovengeschetste scenario zijn we dus hard op weg naar een verzengende en overstroomde aarde vol dode zeeën en laaghangende gifwolken. Geen prettige omgeving, nee. Maar de mens is een inventief beest, toch? De aarde zal nog altijd een heel stuk leefbaarder zijn dan, zeg Mars, de planeet waarop ondernemer Elon Musk een kolonie wil stichten.

‘Ik denk niet dat de mens uitsterft, maar wel dat er een einde komt aan de huidige beschaving,’ zegt Ward. ‘Ondanks hun technologie kunnen mensen gewoonweg niet bestaan zonder ondersteuning door andere soorten. En je kunt wel zeggen dat eenmaal opgedane technische kennis niet gemakkelijk verloren gaat, maar hoeveel mensen op aarde weten nu helemaal hoe je geavanceerde elektronica maakt? Dat vind ik best griezelig.’

‘De fase van de waterstofsulfide gaan we niet meer meemaken, denk ik,’ zegt McPherson. ‘Ik denk dat er een reëel gevaar bestaat dat de mens al eerder uitsterft door het verlies van habitats. We zijn bezig deze plek totaal naar de klote te helpen.’ (‘We are completely trashing this place,’ zo formuleert hij het letterlijk.)

‘Wat we doen is ernstig, maar dat we binnen twintig jaar ten onder zouden gaan, dat vind ik erg alarmistisch,’ zegt Paul Crutzen. ‘Dat wil niet zeggen dat ik mij geen zorgen maak over methaan. De hoeveelheid daarvan is erg groot, en op langere termijn is alles mogelijk. Daarnaast zijn er nog genoeg fossiele brandstoffen in de aarde aanwezig om enorm grote effecten uit te oefenen. Daar moet goed over worden nagedacht.’

Juist. Ik trek hieruit de conclusie dat enerzijds het IPCC veel te weinig rekening houdt met de methaanbom, maar dat anderzijds nog veel meer onderzoek nodig is om het bestaan van dit fatale kantelpunt onomstotelijk vast te stellen. ‘Dat is juist geconcludeerd,’ zegt Ward. ‘Het methaangehalte neemt toe, maar het is heel moeilijk om dat rechtstreeks te koppelen aan gashydraten in welbepaalde gebieden. Dit is een moving target.’

Er zijn nog maar weinig serieuze wetenschappers te vinden die niet van mening zijn dat we ons momenteel in de zesde grote uitstervingsgolf in de geschiedenis van de aarde bevinden: de zogenoemde Holocene extinction – dankzij Crutzen ook wel de Anthropocene extinction genoemd. De ergste van de vorige uitstervingsgolven was de Permian-Triassic extinction, 252 miljoen jaar geleden. CO2 afkomstig van grootschalig vulkanisme in Siberië zorgde toen voor een temperatuurstijging van 6 graden, waarna de methaanbom afging en de opwarming boven de 10 graden uitsteeg. Ongeveer 95 procent van de soorten stierf uit.

Tien graden: het is het verschil tussen een frisse lenteochtend en een zwoele zomermiddag. Ook ik blijf er moeite mee hebben dat als een catastrofaal probleem te zien. Punt is dat het om een gemiddelde gaat. Lokaal kunnen de verschillen veel groter zijn. Bovendien raken oceaanstromingen en stromingen in de atmosfeer ontregeld, met alle onvoorspelbare meteorologische gevolgen van dien. En aangezien warmte energie is, zullen we vaker geteisterd worden door steeds krachtiger tornado’s en orkanen.

kolen stoken

In 2010 mislukte door droogte de graanoogst in Rusland. De uitvoer van graan werd door de Russische overheid stilgelegd waardoor de broodprijs in met name Egypte sterk rees. In december van dat jaar brak de Arabische Lente uit. Ondertussen dreef in Syrië de ergste droogte in negenhonderd jaar miljoenen boeren naar de sloppenwijken van de grote steden. Onderzoekers beschouwen het opdrogen van de Vruchtbare Halvemaan als gevolg van klimaatverandering als een threat multiplier – een dreigingsvermenigvuldiger – in het toch al zo explosieve Midden-Oosten.

Zelfs als de uitstoot van CO2 niet langer jaarlijks zou toenemen, zullen kustgebieden overstromen (zie kader) en landbouwgebieden veranderen in woestijnen. ‘Het is heel simpel,’ zegt Ward. ‘Over een jaar of veertig is Afrika nagenoeg onbewoonbaar. Honderden miljoenen zullen de Middellandse Zee oversteken naar Europa en niemand zal ze tegenhouden. Het is moeilijk voorstelbaar dat de Europese samenleving dan nog stand houdt.’

En de uitstoot neemt dus wél toe, jaar in jaar uit. Vooral in Azië, maar ook in het Westen doen bedrijven en overheden hun stinkende best de gestage opmars van duurzame energiebronnen te compenseren met nieuwe initiatieven om CO2-uitstoot te bevorderen. Het Brits-Nederlandse Shell graaft met grote geestdrift Canadese teerzanden af, die in situ worden gekraakt om vervolgens via de Keystone Pipeline in Amerikaanse SUV’s te belanden. En in Nederland vond op 21 april de feestelijke opening plaats van de nieuwste kolencentrale op de Tweede Maasvlakte. Vanuit CO2-oogpunt is steenkool de verschrikkelijkste brandstof die er bestaat. VVDminister Kamp verklaarde tegen de journaalverslaggever: ‘Dit is de efficiëntste kolencentrale die er bestaat, en tussen nu en 2050 zullen we nog veel fossiele energie nodig hebben.’

Wel als je ernaar streeft de voorspellingen van Ward en McPherson uit te laten komen, ja.

Absurdistische realityshow

Wie verkondigt dat kinderen weinig toekomst hebben op deze aarde, zal het niet altijd gemakkelijk hebben. Hoe reageert de omgeving op de boodschap van de wetenschappers en wat deed dat met hen?

‘Het heeft de meeste van mijn relaties met anderen vernietigd,’ zegt McPherson. ‘Mensen begrepen niet waarom ik boos was. Inmiddels beschouw ik mijn leven als een soort van absurdistische realityshow. We bezaten deze prachtige wereld en hielpen deze volledig de vernieling in. In bepaalde opzichten is dat hilarisch.’

McPherson heeft bewust geen kinderen, Ward wel. ‘Mijn jongste zoon van negentien wil niet meer naar mijn lezingen komen omdat hij er naar eigen zeggen zo droevig van wordt,’ zegt hij. ‘Hij zit op de kunstacademie. Geen van mijn zoons wilde de wetenschap in. Mijn andere zoon is beroepsmuzikant geworden. Ik begrijp dat wel. Het is gemakkelijker om je terug te trekken in een veilige omgeving en hier niet meer aan te denken.’

DE ONDERGANG VAN DE RANDSTAD

In zijn boek The Flooded Earth (2010) wijdt Peter Ward een passage aan Nederland, een van de laagstgelegen bewoonde gebieden op aarde. Hij denkt dat wij door het verdwijnen van de Alpengletsjers met veel wispelturiger rivieren te maken gaan krijgen. Een ingekort fragment:

‘De Nederlanders hadden al eerder waardevol territorium verloren. Leeuwarden, ooit een bloeiende stad in het noorden, was teruggegeven aan de zee. Eerdere stormen hadden er al verwoestend huisgehouden, maar de definitieve slag werd toegebracht toen in 2075 de dijken braken en 45.000 mensen verdronken tijdens de daaropvolgende chaos.

De storm van 2 maart 2100 was bij lange na niet de krachtigste van de 21ste eeuw. Niettemin was hij krachtig genoeg om – net als in 1953 – door de zeeweringen in het zuidwesten heen te breken. Maar anders dan toen viel de storm deze nacht samen met historisch hoge waterstanden in de Rijn en de Maas. Water stroomde nu uit twee verschillende richtingen het land binnen. De rivierdijken raakten verzadigd met water en braken door. Het zoute water van de zee en het zoete water van de rivieren ontmoetten elkaar bij Amsterdam. Voordat de bewoners kans zagen te ontsnappen, stond er zeven meter water in de straten. Degenen die dit overleefden, vluchtten naar de daken om daar lange, bittere dagen te wachten op de hulp die maar langzaam op gang kwam. In die ene donkere nacht verzwolg het water drie miljoen levens.’

Training molecular diagnostics Module 1

Presentations of the Molecular Diagnostics Training in April 2014, Addis Abeba, Ethiopia.

Several pictures in the presentation were depicted from the web, publications and work from colleagues. I haven’t been able to ask permission from each of them, and I hope that no one will mind. The presentations are free to be shared for educational purposes. If you have any comments or objections, please let me know.

Module 1.1

Module 1.2

Module 1.3

Module 1.4

Module 1.5

Module 1.6

Training material

 

 

Fun with twitteR

There has been talking about using social media for epidemiological purposes. For example, in areas where there is an increase of key-words such as “malaria” in social media, an increase in malaria prevalence is to be expected. I don’t think social media can be applied for epidemiological purposes. There are to many biases. Still, it doesn’t mean that there aren’t any nice scientific applications using social media as tool.

To start from the beginning, how do you extract keywords from social media? For example, what are the latest associated words around the subject #plasmodium? Here I will be using an R- Application Programming Interface (API) to search through the Twitter data.

To set up your API for twitter, follow the explanation on the Decision stats website.

Before you set-up connection with twitteR, load the libraries for R that you’re going to use:

library(twitteR)
library(tm)
library(wordcloud)
library(RColorBrewer)
library(XML)
library(igraph)

Setting up connection with twitteR can sometimes be a pain. When you use R-Studio, you need to type-over the web address containing the long token key. After you shook hands with Twitter, search through their database for a subject and convert the data to a dataframe:

## Plasmodium twitter cloud 
a <- searchTwitter("#plasmodium", n=1000)
tweets_df = twListToDF(a) #Convert to Dataframe

Next, clean up the dataframe.

b=Corpus(VectorSource(tweets_df$text), readerControl = list(language = "eng"))
 b <- tm_map(b, tolower) #Changes case to lower case
 b <- tm_map(b, stripWhitespace) #Strips White Space
 b <- tm_map(b, removePunctuation) #Removes Punctuation
 b <- tm_map(b, removeWords, stopwords("english")) #Removes English stopwords like 'the'
 b <- tm_map(b, removeNumbers) #Removes numbers
 inspect(b)
 tdm <- TermDocumentMatrix(b)
 m1 <- as.matrix(tdm)
 v1 <- sort(rowSums(m1),decreasing=TRUE)
 d4 <- data.frame(word = names(v1),freq=v1)

And plot the wordcloud:

wordcloud(d4$word,d4$freq, random.order=FALSE, colors=brewer.pal(8, "Dark2"))

You get a twitter wordcloud around #plasmodium:

plasmodium

 

This is just one example. Data can be presented the way you like. On the website ‘mining in Twitter with R‘, you can find some more nice examples.

This twitter data mining tool is a goldmine for marketing. How to use it for more scientific purposes? Well, for example, you can search for the associative words or subjects between  ‘#malaria’ and ‘@billgatesfoundation’. What are the trends? Maybe useful when you are writing a grand-proposal!

Life cycle of Leishmania in the insect vector

Great animation on Leishmania from @PLOSPathogens paper.

 

Chagas disease reported in dogs in South Texas

Malaria diagnostics

On the website of Malariadiagnostiek you can watch animations about malaria diagnostics. The animations are informative and funny. So far, the site is in Dutch language. Presumably an English version will follow.

malaria diagnostiek animatie

 

Lecture Trypanosoma cruzi and Chagas Disease

Online lectures from Norma Andrews (Yale / University of Maryland, USA) on Trypanosoma cruzi and Leishmania.

Part 1: Trypanosoma Cruzi is a protozoan parasite that causes Chagas’ disease in humans. Andrews describes the lifecycle of the parasite as well as the progression of the disease. A good lecture for undergraduates in a microbiology or parasitology class or medical students.

Part 2: Andrews gives an interesting history of the discovery of Leishmania parasites as the causative agent of Leishmaniasis in humans. Parasite lifecycle and control of transmission are also covered. A good lecture for undergraduates in a microbiology or parasitology class or medical students.

Part 3: In this research lecture, Andrews describes recent advances in what is known about cell invasion and intracellular survival of both Trypanosoma cruzi and Leishmania. Suitable for graduate students in cell biology or microbiology.

These lectures and further study material can be found on the website of ibioseminars.

CDC frees up drug that fights brain-eating amoeba

(HealthDay)—Miltefosine, a potentially life-saving experimental drug to treat people infected with a rare but deadly brain-eating amoeba, is now available to U.S. doctors directly from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the agency announced Thursday.

The infection has made headlines recently with cases involving two U.S. children who contracted the amoebic infection while swimming or playing in freshwater.
Continue to read on medicalxpress.com

Team learns how sleeping sickness parasite defeats immune system

(Medical Xpress)—A team of researchers with members from across Europe has discovered the mechanism by which the sleeping sickness parasite overcomes the immune system in humans. In their paper published in the journal Nature, the team describes the three step process that the parasite uses to defeat an immune system response. They also report that they have developed a mutant type of protein that disrupts the parasitic process allowing the immune system to destroy the invader.

Continue reading on medicalxpress.com

uzureau-1

What We Do—and Don’t—Know About Brain-Eating Amoebas

CDC scientist breaks down infection risk and story behind two recent cases of this rare illness.

A second child is battling infection by a typically fatal parasite that enters through the nose and consumes brain tissue.

Weeks after a 12-year-old Arkansas girl contracted the parasite while swimming in a sandy-bottom lake at a water park in Little Rock, the Florida Department of Health has confirmed a case in Glades County, Florida. A 12-year-old boy was hospitalized over the weekend, his family told CNN affiliate WBBH, after kneeboarding in a water-filled ditch near his house. This rare form of parasitic meningitis—primary amebic meningoencephalitis (PAM)—is caused by an amoeba called Naegleria fowleri.

Continue reading on National Geographic.

brain-eating-amoeba-water-park_69932_600x450-1