Tag Archive for presentation

Training molecular diagnostics Module 1

Presentations of the Molecular Diagnostics Training in April 2014, Addis Abeba, Ethiopia.

Several pictures in the presentation were depicted from the web, publications and work from colleagues. I haven’t been able to ask permission from each of them, and I hope that no one will mind. The presentations are free to be shared for educational purposes. If you have any comments or objections, please let me know.

Module 1.1

Module 1.2

Module 1.3

Module 1.4

Module 1.5

Module 1.6

Training material

 

 

MSF sleeping sickness

Het Tropenblok van de studentenorganisatie IFMSA. Radboud Universiteit Nijmegen.

Artsen zonder Grenzen geeft medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vaccinaties tot psychosociale zorg, het uitdelen van hulpgoederen tot het installeren van water- en hygiënische voorzieningen. Ook pleitbezorging en campagne voeren voor betere, betaalbare medicijnen maken deel uit van het werk van Artsen zonder Grenzen. Voor veel voorkomende ziekten, waaronder de ziekte van Chagas, kala-azar en slaapziekte, ontbreken goede medicijnen of ze zijn onbetaalbaar voor diegenen die ze het meeste nodig hebben. Bij deze ‘vergeten’ tropische ziekten wordt door de farmaceutische industrie en onderzoeksinstituten nauwelijks geïnvesteerd vanwege de lage winstgevendheid. In 1999 heeft Artsen zonder Grenzen een internationale campagneorganisatie opgericht: Médecins Sans Frontières Access Campaign. Hiermee wordt druk uitgeoefend op de farmaceutische industrie, regeringen en onderzoeksinstituten om meer onderzoek te doen naar vergeten ziekten. Daarnaast probeert Artsen zonder Grenzen oplossingen te vinden om nog bruikbare medicijnen – die niet langer gemaakt worden omdat ze niet winstgevend zijn – weer in productie te krijgen. Ook voert zij zelf onderzoek uit naar nieuwe en betaalbare behandelingsmethoden.

Eén van de succesverhalen is het verkrijgen van een betere behandelingsmethode voor slaapziekte. Slaapziekte (ook wel human African trypanosomiasis, afgekort als HAT) bedreigt naar schatting 60 miljoen mensen op het Afrikaanse continent. Tijdens de koloniale tijd werden uitbraken beschreven met dramatische gevolgen voor de grote delen van de Afrikaanse bevolking. Met veel inspanning werd de ziekte weer onder controle gebracht. Als gevolg van conflicten en armoede in het post-koloniale tijdperk kwam de ziekte in volle omvang terug. De diagnostiek en behandeling van slaapziekte was verouderd en ingewikkeld. Er waren twee manieren om patiënten met slaapziekte te behandelen. De monotherapie met eflornithine bestaat uit 56 injecties. Twee weken lang moet de patiënt vier keer per dag een uur aan het infuus liggen. Deze behandeling is erg zwaar, zowel voor de patiënt als voor zijn verzorgers. Het enige alternatief waren pijnlijke injecties met melarsoprol. Melarsoprol is echter zo giftig dat vijf procent van de patiënten eraan sterft. Eflornithine werkt beter dan melarsoprol, maar omdat die behandeling zo duur en zo zwaar is, werden veel patiënten toch met melarsoprol behandeld.

Eflornithine werd ontwikkeld in de jaren zeventig en toegelaten op de markt in de jaren negentig. De productie van eflornithine, wat een kostbaar proces is, was in handen van Aventis. In 1999 werd de productie van eflornithine voor de behandeling van slaapziekte gestaakt. Artsen zonder Grenzen oefende druk uit op verschillende stakeholders om de productie van het medicijn te hervatten. In 2001 ondertekende Aventis een samenwerkingsverband met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Artsen zonder Grenzen om eflornithine te produceren en beschikbaar te maken voor de bevolking in endemische gebieden.

Voor het eerst sinds de ontwikkeling van Eflornithine is er bovendien een nieuw middel tegen slaapziekte. De onafhankelijke organisatie Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) heeft, samen met partners waaronder Artsen zonder Grenzen, een nieuwe medicatie voor slaapziekte ontwikkeld: NECT. De lagere prijs, het makkelijkere transport en de eenvoudigere behandeling maken dat NECT (Nifurtimox-Eflornithine Combinatietherapie) een doorbraak kan zijn in de behandeling van slaapziekte. NECT werkt efficiënter dan de oude medicijnen. De patiënt krijgt minder infusen en moet minder lang in het ziekenhuis blijven. Dat helpt om de kosten te drukken. De kit die de medicijnen en het nodige materiaal bevat, is bovendien kleiner en lichter geworden, en dus goedkoper en makkelijker te transporteren. De behandeling van een patiënt is daarmee de helft goedkoper geworden dan de zogenaamde monotherapie met eflornithine (€ 223 i.p.v. € 447).